این نماینده مجلس گفت: در حوزه بنزین به دولت اجازه دادیم برای حامل های سوخت به افراد یارانه بدهد اما بلافاصله گفتیم قیمت این بنزین یارانه ای تغییر نکند و اگر دولت بخواهد در این زمینه تغییراتی ایجاد کند. . می تواند برای تغییر برخی از این بندها یک لایحه و لایحه ارائه کند، اما تغییرات دشوار است و به دو سوم مجلس نیاز دارد. محسن زنگنا سخنگوی هفتمین کمیسیون تلفیق در یک برنامه تلویزیونی گفت: لایحه دولت 24 فصل

تماس با ما