دارای مجوز از انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر

خرید پستی ، خرید اینترنتی ، خرید آنلاین ، خرید ارزان ، فروشگاه اینترنتی

دارای مجوز از انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر

 

مجوز پخش طلا و جواهر تهران

ما مجوز انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر تهران را داریم .

 

آئین نامه چگونگی تشکیل حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط (برای ذخیره این آئین نامه بر روی کامپیوتر کلیک کنید )

این  کارت برای ساماندهی پخش طلا و جواهر در سطح ایران ساخته شده است ، و به انجمن امکان مدیریت و اسعلام محصولات تولید شده در صورت بروز هرگونه خلافی را می دهد ، و این‌کارت برای کسانی است که رابط بین کارگاه های طلا و جواهرسازی و مغازه ها و گالری های فروشنده طلا و جواهر در ایران هستند .

 

دارای مجوز پخش و توزیع طلا و جواهر از انجمن پخش کنندگان طلا و جواهر تهران هستیم ، تمامی پرسنل با تجربه طلافروشی اینترنتی نگاره دارای این مجوز هستند و دروس مربوط به این مجوز را در آموزشگاه های سازمان فنی و حرفه ای آموخته و در امتحان این سازمان نمره قبولی را کسب کرده اند و در انتهای دوره مدرک فروشنده حرفه ای طلا و جواهر را دریافت کرده اند ، این مدرک یکی از پیش نیاز های دریافت مجوز است که باعث بینش وسیع تر و همینطور اعتبار بیشتر در بازار طلا و جواهر کشور است .

مقررات مربوط به تدوین اساسنامه انجمن های صنفی و کانون های مربوط

در اجرای ماده ۱۱ آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانونهای مربوط،مقررات مربوط به تدوین اساسنامه تشکل های فوق الذکر به شرح آتی تدوین می گردد و کلیه انمنهای صنفی و کانونهای مربوط در تنظیم اساسنامه خود، ملزم به مشخص نمودن موارد زیرمی باشند:
۱- نام کامل انجمن صنفی یا کانون.
۲- حوزه فعالیت انجمن صنفی یا کانون.
۳- محل استقرار دفتر مرکزی انجمن صنفی یا کانون.
۴-چگونگی تامین منابع مالی انجمن صنفی یا کانون ازطـریق ورودیه ، حق عضویت ، کمکهای مالی داوطلبانه وسایر منابع قانونی دیگر به گونه ای که مطابق قوانین ومقررات کشور ، تشکل را دارای ماهیت انتفاعی ننماید.
۵-شرایط عضویت در انجمن صنفی یا کانون
۶-شرایط تعلیق عضویت یا سلب عضویت از اعضاء .
۷-تعیین وظایف و اختیارات ارکان انجمن صنفی یا کانون شامل مجامع عمومی، هیات مدیره ، بازر یا بازرسان (درصورت وجود دبیر وظایف وی نیز مشخص شود).
۸-نحوه تشکیل مجامع عادی و فوق العاده: به منظور حفظ وحدت رویه درتشکیل مجامع عمومی واعتبارلازم برای تصمیم گیری ها و انتخابات مسئولان انجمن های صنفی و کانونهای مربوط ، لازم است موارد زیر در اساسنامه تشکل منظور گردد:
۸- ۱- حداقل نصاب لازم برای تشکیل مجمع عمومی عادی وفوق العاده در مرحله اول، نصف بعلاوه یک و در مرحله دوم ، یک سوم اعضاء مورد نظر قرار گیرد .
۸- ۲- تعداد آراء لازم برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی در هر مرحله، نصف بعلاوه یک آراء حاضرین منظور گردد. مگر درمورد انتخابات موضوع این مقررات که با اکثریت نسبی آراء حاضران خواهد بود .
۸ – ۳- نصاب لازم برای اعتبار تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده ، دست کم دو سوم آرای حاضران منظور گردد.
۸-۴ – انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی دارای بیش از ۱۰۰۰عضو ، می توانند در اساسنامه خود، مرحله سوم مجامع عمومی فوق العاده و عادی را با رعایت مهلت های قانونی مقرر ، با حضور حداقل ۵۰۰ عضو ، در نظر بگیرند و مجامع عمومی مورد نظر آنها در مرحله سوم با نصاب مذکور رسمیت خواهد یافت .
۸-۵- هریک از اعضای مجمع عمومی تشکلهای موضوع این مقررات می توانند یکی دیگر از اعضای تشکل مربوط را بطور کتبی به وکالت از طرف خود به مجمع عمومی معرفی نمایند .
۹- اهداف ، وظایف و اختیارات انجمن صنفی یا کانون
۱۰-مشخص نمودن نحوه خود یاری انجمن صنفی. در اجرای ماده ۱۸ آیین نامه که ضرورت دارد میزان پرداختی به اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل ۵ درصد حق عضویت دریافتی از اعضاء درهر سال مالی کمتر نباشد. .
این مقررات با پیشنهاد شورای عالی کار در تاریخ ۲۶/۶/۹۱به تصویب وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی رسید و جایگزین مقررات مصوب ۱۹/۴/۷۲ شورای عالی کار گردید.

آرم اتحادیه های مرتبط با انجمن

تمامی حقوق این سایت متعلق به طلا و جواهری نگاره می باشد