مقالات متفرقه

تعبیر خواب طلا

نامه الکترونیک چاپ PDF

تعبیر خواب طلا

دیدن خواب و رویایی که مربوط به طلا و جواهرات و یا گرفتن انگشتر طلا از کسی در رویا و همینطور دیدن انگشتر طلای سفید و یا زرد در خواب چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود. اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

 

مقاله زبان اصلی حرکت طلای جهانی

نامه الکترونیک چاپ PDF

Gold jewellery Circle of Blue Driven by historically high gold prices and increased interest from foreign investors, mining boomtowns are springing up all over the world and wreaking a rising toll on water resources and the environment. Many places where new mines are being opened and old ones expanded, local authorities and residents are reporting mounting evidence of severe water pollution from gold mining, which has intensified due to a nearly 50 percent per year increase in mining exploration budgets over the past two years. Chile: A Case Study in Water and Energy Scarcity Mining uses large quantities of both water and energy, and water shortages have been identified by mining companies as one of the major challenges facing their industry in the future. Scarcity of these resources has temporarily halted mine operations in places like Chile and South Africa. Chile needs to increase its electricity-generating capacity 47 percent over the next 8 years to keep up with demand — a large portion of which is from the mining industry. Chile’s copper industry — the world’s largest producer — consumed an average of 6.3 megawatt hours per metric ton of refined copper produced in 2008, using a total of 33.8 million megawatt hours for the year, according to a report from the Chilean Copper Commission. The country produces more than


مقاله زبان اصلی استخراج طلا در آفریقا

نامه الکترونیک چاپ PDF

A sales clerk shows a new collection of gold ornaments at a shop in Lianyungang city, Jiangsu province. An executive of Qingdao Kingking Group said the company and a trading firm from Anhui province are considering buying a gold mine in Mozambique. [Wang Chun / For China Daily] Candle maker plans to invest $100 m to explore gold, copper sources in world BEIJING - Qingdao Kingking Group, the second-largest candle maker in the world, plans to invest $100 million to develop gold and copper mines across the world in the next three years, according to a top company executive. "As part of an expansion plan, the company, together with a trading company from Anhui province, is looking at buying a gold mine in Mozambique," said Huang Bao'an, administrative vice-president of Kingking Group. The mine occupies more than 100 square kilometers.

مقاله زبان اصلی زنان و جواهرات

نامه الکترونیک چاپ PDF

Complementary to such thought is the conventional view where the graceful form of a woman is said to epitomize the ideal beauty and mystery inherent in nature. Thus befittingly each and every part of the feminine physique including the head, torso, limbs, and between the appended parts - have consistently been used to support ornaments, often in ingenious ways. The Indian idea being that only things covered with ornaments are beautiful. Poetry must overflow with rhetorical ornaments (alamkara), metaphors, alliterations, and other musical effects. The verb alam-kara, "to adorn, to decorate," means literally "to make enough": for the simple appearance without ornament is "not enough"; it is poor, disgraceful, shocking, except in the case of an ascetic. Hence the stress on adornment of the women, who are but the poetry of nature.

 

مقاله زبان اصلی بیمه جواهرات

نامه الکترونیک چاپ PDF

Gold jewellery Gold jewellery exports may decline by about 50 per cent in this financial year from last year after government restrictions The recent rally in gold prices attracted attention from the analysts worldover. A barrage of questions are thrown at them-whether there can be a gain in going back to gold as a form of investment. We often are unaware about how the valuation of gold takes place, treatment of antique forms of jewellery in valuing them, and different insurance schemes that exist for jewellery. In India, jewellery insurance is at a nascent stage, and only with the entry of the private players in the insurance landscape, jewellery insurance is tryoing to find a proper place. Globally, it has reached a fairly matured stage. In this article

مقاله زبان اصلی معرفی سکه طلا

نامه الکترونیک چاپ PDF

خرید آنلاین سکه طلا

A gold coin is a coin made mostly or entirely of gold. In modern times, most gold coins are intended either to be sold to collectors, or to be used as bullion coins—coins whose nominal value is irrelevant and which serve primarily as a method of investing in gold. Gold has been used as money for many reasons. It is fungible, with a low spread between the prices to buy and sell. Gold is also easily transportable, as it has a high value to weight ratio, compared to other commodities, such as silver. Gold can be divided into smaller units, without destroying its value; it can also be melted into ingots, and re-coined. The density of gold is higher than most other metals, making it difficult to pass counterfeits. Gold is extremely unreactive