همایش توانمندی های صنعت طلا و جواهر

نامه الکترونیک چاپ PDF

همایش طلا و جواهر

همین منظور گروه بین الملل فراز با همکاری اتحادیه طلا و جواهر کشور و شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه " اولین همایش توانمندیهای صنعت طلا و جواهر ایران " را با حضور بیش از 800 تن از مدیران بزرگ و چهره های شاخص و ماندگار صنعت طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف کشور و نمایندگانی از کمپانیهای صنعت طلا و جواهر کشور ترکیه مورخ10 اسفند ماه سالجاری در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می نماید.

 

 

 

 

 

 


همین منظور گروه بین الملل فراز با همکاری اتحادیه طلا و جواهر کشور و شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه " اولین همایش توانمندیهای صنعت طلا و جواهر ایران " را با حضور بیش از 800 تن از مدیران بزرگ و چهره های شاخص و ماندگار صنعت طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف کشور و نمایندگانی از کمپانیهای صنعت طلا و جواهر کشور ترکیه مورخ10 اسفند ماه سالجاری در مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار می نماید.

اهداف همایش

معرفی خدمات مجموعه های توانمند و برتر داخلی

ایجاد بستری مناسب جهت ارائه توانمندیهای طراحی و ساخت

 

بررسی راهکارهای دستیابی به بازار های جدید جهانی

میهمانان ویژه:

تعدادی از مقامات وزارت صنعت ،معدن و تجارت

جمعی از مدیران شورای اصناف و مجامع امور صنفی

ریاست اتحادیه طلا و جواهر کشور

دبیر کل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه

تنی چند از رؤسای اتحادیه طلا و جواهر تهران و استانها

تعدادی از رؤسای کمپانی های طلا و جواهر ترکیه

 

لذا از جنابعالی دعوت بعمل می آید در جمع چهره های شاخص صنایع طلا جواهر و صنوف  مرتبط کشور حضور یافته ، از فرصت ایجاد شده جهت معرفی خدمات مجموعه خود از فضاهای محدود مرکز همایش های صدا و سیما استفاده نمائید