نمودار آنلاین نرخ ارز

نامه الکترونیک چاپ PDF

- نمودار نرخ ارز یک هفته گذشته بر حسب دلار امریکا:

نمودار نرخ ارز بر حسب دلار امریکا

- نمودار نرخ ارز یک هفته گذشته بر حسب پوند انگلیس :

نمودار نرخ ارز بر حسب پوند انگلیس

- نمودار نرخ ارز یک هفته گذشته بر حسب فرانک سوئیس :

نمودار نرخ ارز بر حسب فرانک سوئیس

- نمودار نرخ ارز یک هفته گذشته بر حسب یکصد ین ژاپن :

نمودار نرخ ارز بر حسب یکصد ین ژاپن

- نمودار نرخ ارز یک هفته گذشته بر حسب یورو:

نمودار نرخ ارز بر حسب یورو